Razvijajući velike projekte obnovljive energije širom svijeta, stvaramo vrijednost za planetu, za lokalne zajednice i za buduće generacije. S obzirom na to da smo vođeni misijom i imamo za cilj da razvijemo održive projekte sa dugoročnim uticajem, brinemo o ljudima, životnoj sredini i odnosima zasnovanim na povjerenju koje gradimo. Vjerujemo da energetska tranzicija ne sme nikoga da izostavi, tako da nastojimo da dijelimo prednosti naših projekata na najpametnije i najpravednije načine. Svrha kompanije CWP je da transformiše globalne energetske sisteme, zajednice i ljude na bolje.

Njegujemo iskrene odnose i razumijevanje potreba različitih zajednica i odgovaramo na njih na inovativne načine. Mi se angažujemo sa zajednicom kao dugoročni partner, tokom cijele faze razvoja projekta – blisko sarađujemo sa ljudima na terenu kako bismo osigurali da od nas dobiju pravu podršku, na način koji gradi dugoročne kapacitete i koji je prilagođen onome što je zajednici potrebno i od čega može imati najviše koristi.

U skladu sa našim vrijednostima, misijom i planovima korporativne i društvene odgovornosti, CWP će podržati aktivnosti koje doprinose razvoju i poboljšanju uslova u lokalnoj zajednici. To uključuje, ali nije ograničeno na, ulaganje u lokalnu infrastrukturu, očuvanje životne sredine, osnaživanje zajednica, aktivnosti obrazovnih i sportskih institucija, kao i lokalne tradicije i običaje.