O CWP

Montečevo solarna elektrana je projekat kompanije CWP.

Kompanija ima veliko međunarodno i regionalno iskustvo u razvoju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, prije svega vjetroelektrana i solarnih parkova.  CWP holistički pristupa razvoju projekata i gradi trajne odnose sa lokalnim zajednicama i zainteresovanim stranama kako bi dugoročna partnerstva i uspjeh projekata bili osigurani. CWP je posvijećen razvoju projekata koji će pomoći dekarbonizaciji regiona, povećati udio obnovljivih izvora u energetskom miksu i smanjiti emisije CO2 i zagađenje vazduha.

CWP se izdvaja od većine kompanija po tome što naše aktivnosti pokrivaju cijeli proces razvoja i implementacije projekata: od pronalaženja lokacije sa odgovarajućim indikatorima, do razvoja i izgradnje projekta, uključujući njegovo puštanje u rad i upravljanje.

Naš jedinstveni pristup razvoju i upravljanju projektima je garancija naše dugoročne posvjećenosti svim zainteresovanim stranama. Odgovorni smo za projekat od samog početka do njegove uspješne izgradnje i dugotrajnog rada.

U svakoj fazi razvoja sarađujemo sa vlasnicima zemljišta, lokalnom zajednicom, dobavljačima, podizvođačima i trudimo se da što više radimo sa lokalnim kompanijama kako bismo osigurali održivi razvoj i ostvarili potencijal svakog projekta.