Montečevo

400 MW instalisane snage

Uvod

Solarna elektrana Montečevo je prvi projekat kompanije CWP u Crnoj Gori.

O projektu

CWP razvija projekat Montečevo na teritoriji opštine Cetinje, odnosno u katastarskim opštinama Lastva, Čevo i Prentin do. Ukupna površina na kojoj je predviđena izgradnja solarne elektrane iznosi približno 600 hektara. Planirana instalisana snaga solarne elektrane Montečevo iznosi 400 MW.

Razvoj i izgradnja projekta će se odvijati u fazama. Početak izgradnje projekta planiran je za 2025. godinu. Po završetku izgradnje i puštanju u rad, koje se očekuje u drugoj polovini 2027. godine, Montečevo će biti jedna od najvećih solarnih elektrana u Crnoj Gori.

Proračunata očekivana godišnja proizvodnja cijele solarne elektrane iznosi oko 650 GWh, što je dovoljno za snabdijevanje više od 154.000 domaćinstava zelenom električnom energijom. Proizvodnja električne energije u solarnoj elektrani Montečevo dovešće do smanjenja emisije CO2 u Crnoj Gori u iznosu od oko 306.150 tona godišnje.

Pored pozitivnog uticaja na životnu sredinu, socio-ekonomski uticaj realizacije projekta Montečevo će biti veoma značajan za Cetinje, uzimajući u obzir činjenicu da će znatan dio investicije biti usmjeren u lokalnu zajednicu.

U realizaciji projekta Montečevo, CWP će se voditi najvišim svjetskim i evropskim standardima, kako bi na najbolji mogući način doprinio ubrzanom i cjelokupnom razvoju opštine Cetinje i obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori i regionu.

Lokacija

Solarna elektrana Montečevo nalaziće se na teritoriji opštine Cetinje, odnosno u katastarskim opštinama Lastva, Čevo i Prentin do.

Timeline

Q3 2022
Početak razvoja projekta
Q1 2023
Studija priključenja
Q1 2023
Odluka o urbanističko-tehničkim uslovima
Q2 2023
Ugovor o priključenju
Q4 2023
Nulta studija biodiverziteta
Q1 2025
Elaborat o proceni uticaja na životnu sredinu
Q2 2025
Građevinska dozvola
Q3 2027
Puštanje u rad

Dokumenta

CWP je posvijećen razvoju projekta u skladu sa svim lokalnim i internacionalnim zakonima i propisima i uz punu saradnju lokalnih zajednica.